Swissnature

Kliničke studije

SWISS NATURE

USPEŠNOST I SIGURNOST BILJNOG EKSTRAKTA PORTULACA OLERACEA KOD OSOBA SA DIJABETESOM TIP 2: DVOSTRUKO SLEPA KLINIČKA STUDIJA SA PLACEBO KONTROLNOM GRUPOM

Cilj

Održavanje normalnog nivoa šećera u krvi ima značajan uticaj na kvalitet i dužinu života, kao i celokupno zdravlje pojedinca. U istočnoj narodnoj medicini, biljka Portulaca oleracea se tradicionalno koristi u lečenju dijabetesa. Prekliničke studije na pacovima dokazale su da ima efekat na metabolizam glukoze u krvi. Nakon mnogobrojnih testiranja bioaktivnih principa, Frutarom je razvio PortusanaTM, vrlo koncentrirani izvor Portulaca oleracea i dokazao da deluje na metabolizam glukoze preko tri ključna mehanizma. Preliminarni podaci su pokazali učinak snižavanja glukoze u krvi usled korišćenja Frutaromovog biljnog ekstrakta. U cilju dokazivanja učinkovitosti, sigurnosti i podnošljivosti ekstrakta na dugoročan period, urađena je klinička studija među pacijentima sa dijabetesom tip 2.

Izgled kliničke studije

Istraživanje je sprovedeno u bolnici Edith Wolfson u Izraelu, 2004-2005, u skladu sa principima Dobre kliničke prakse i odobreno je od strane Etičkog komiteta. Klinička studija je trajala 12 nedelja, randomizirana, dvostruko slepa, sa kontrolnom-placebo grupom.

Učesnici: pacijenti sa diabetesom tip 2 koji su uzimali oralne antidijabetike minimum mesec dana i pored toga ispunjavali sledeće uslove: Godine 30-75, HbA1C 7,1 do 10%, BMI 25-35.

Metoda terapije: jedna grupa je koristila PortusanaTM ekstrakt 3 x 60 mg / dan, dok je druga dobijala placebo. Kriterijium uspešnosti: HbA1C, koji je dugoročni marker za kontrolu glukoze. Njegov porast je povezan sa povećanim rizikom za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Nivo HbA1C zavisi od koncentracije glukoze u krvi tokom 2-3 meseca.

Rezultati: Na početku istraživanja pacijenti su podeljeni u dve grupe na osnovu demografskih podataka i zdravstvenog stanja. Nakon 6 nedelja nivo HbA1C se poboljšao u gotovo 80% pacijenata, a nakon 12 nedelja lečenja Frutarovim biljnim ekstraktom Portusane, je značajnosmanjena koncentracija HbA1C u odnosu na placebo grupu. Na kraju studije je došlo do smanjenja HbA1C za 0.85 jedinica što je nadmašilo placebo za 44%. Nisu zabležene ozbiljne nuspojave, a sam ekstrakt se dobro podnosi tokom posmatranog perioda.

Zaključci:

Rezultati ove kliničke studije su pokazali da Frutaromov biljni ekstrakt Portusane ima uspešno delovanje u poboljšanju kontrole glukoze u krvi kod pacijenata s dijabetesom tipa 2, što se primećuje vidljivo smanjenjem nivoa HbA1C nakon 12 nedelja lečenja. Prosečan nivo HbA1C može se smanjiti za 0,85% što će dovesti pacijentu prosečan nivo HbA1C od 6,5. Ova vrednost je u skladu sa preporukama i ukazuje na dobru kontrolu glikemije. Osim toga, ekstrakt nije promenio nivo insulina. Dakle, može se pretpostaviti da neće izazvati hipoglikemiju kako oralni antidjabetici koji utiču na nivo insulina. Na osnovu svega navedenog, može se zaključiti da Frutaromov biljni ekstrakt Portusane uspešno pomaže kod regulacije glukoze u krvi, dobro se podnosi i može pomoći kod zaštite tela od negativnog delovanja povećanja nivoa šećera u krvi.

Želite da sarađujemo?

Sigurni smo da imamo mnogo tema za razgovor. Uvek smo otvoreni za razgovor sa onima koji dele našu strast za zdravljem i dobrobiti ljudi, bilo da imaju formalno obrazovanje u oblasti prirodnih nauka i farmacije ili biznisa.

Ukoliko želite možete nas kontaktirali mailom ili putem kontakt podataka na našoj kontakt strani

Kontaktirajte nas

Učitavanje
Vaša poruka je poslata. Hvala