Swissnature

Kliničke studije

SWISS NATURE

Fosfatidilserin i kognitivne performanse

DEJSTVO FOSFATIDILSERINA NA KOGNITIVNE PERFORMANSE KOD STARIJIH OSOBA SA SUBJEKTIVNIM PROBLEMIMA SA PAMĆENJEM: PILOT STUDIJA

PRVOBITNO ISTRAŽIVANJE

Zaključak: Ova istraživačka studija pokazuje da FS dobijen iz soje može imati povoljna dejstva na kognitivnu funkciju kod starijih osoba sa problemima sa pamćenjem. Pored toga, studija sugeriše da je FS dobijen iz soje bezbedan za ljudsku upotrebu i da može da posluži kao bezbedna alternativa fosfatidilserinu ekstrahovanom iz goveđeg korteksa. Ovi rezultati podstiču dalje proširene studije kako bi se utvrdile bezbednost i efikasnost terapije pomoću FS dobijenog iz soje.

UVOD

Od početka 20. veka, očekivani životni vek u većini razvijenih zemalja karakteriše stalni porast,1 što za rezultat ima starenje stanovništva i sve veću prevalenciju smanjenih performansi kognitivne funkcije i pamćenja. Subjektivni problemi sa pamćenjem su česti, tesno su povezani sa godinama starosti i postaju sve češći u starosti.2 Stalno povećanje starenja i učestalost problema vezanih za oštećenje pamćenja stvorili su potrebu za supstancama koje će poboljšati kognitivne performanse i sprečiti ili umanjiti njihovo pogoršanje. Jedna od mogućih strategija lečenja zasnovana je na povezanosti između starenja i promena u sastavu lipida u mozgu,4 što sugeriše da fosfolipidi, koji su osnovne komponente neuronskih membrana, mogu da posluže kao efikasna terapija za pogoršanje kognitivne funkcije.

Fosfatidilserin (FS) je glavni kiseli fosfolipid u mozgu i uglavnom je prisutan u unutrašnjem listiću plazma membrane.5,6 Clinical Interventions in Aging 2013:8 557—563 557 © 2013 Richter i sar, izdavač i korisnik licence Dove Medical Press Ltd. Ovo je članak sa otvorenim pristupom koji dozvoljava neograničenu nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da je originalni rad pravilno citiran.

MATERIJALI I METODE

ISPITANICI: Zdravi dobrovoljci muškog i ženskog pola (starosti od 50 do 90 godina) sa problemima sa pamćenjem regrutovani su putem oglasa u staračkim domovima i bolnicama.

Skrining je obuhvatio dokumentaciju o istoriji bolesti, fizikalni pregled, rutinske laboratorijske analize i kompjuterizovani alat za neuropsihološku procenu. Uključeni su ispitanici koji su patili od oštećenja pamćenja koje se ogledalo u rezultatima u okviru ili ispod normativnih podataka ± 1,5 standardne devijacije za oštećenu populaciju (bila su dozvoljena najviše četiri rezultata iznad norme) u kompjuterizovanom alatu.

Dobrovoljci su bili isključeni ako su imali znakove ili istoriju delirijuma; konfuziju ili druge poremećaje svesti; dokaze o demenciji, depresiji (rezultat ≥ 4 određen kratkom verzijom Gerijatrijske skale depresije); bilo koji neurološki poremećaj koji bi mogao da izazove pogoršanje kognitivne funkcije (uključujući Parkinsonovu bolest, moždani udar, intrakranijalno krvarenje, lokalne lezije na mozgu, uključujući tumore i hidrocefalus normalnog pritiska); bilo koje infektivne ili zapaljenske bolesti mozga (uključujući bolesti virusne, gljivične ili sifilitičke etiologije); bilo koji nekontrolisani medicinski poremećaj koji bi mogao da izazove pogoršanje kognitivne funkcije (uključujući hipertenziju, bubrežnu, respiratornu, srčanu i bolest jetre, dijabetes melitus, endokrine, metaboličke ili hematološke poremećaje, te malignitet koji nije u remisiji duže od 2 godine); povredu glave neposredno pre pogoršanja kognitivne funkcije; ili istoriju zloupotrebe alkohola ili droga. Ispitanici su takođe isključeni iz studije ako su koristili istovremeni lek ili suplement koji utiče na kognitivne performanse u periodu od 1 meseca pre skrininga ili kao prateću terapiju, ako su imali istoriju preosetljivosti ili alergije na soju, ili ako nisu mogli da urade kognitivne testove na hebrejskom.

Studija je sprovedena u skladu sa principima Helsinške deklaracije i Dobre kliničke prakse. Protokol je odobrio etički odbor Medicinskog centra Sourasky u Tel Avivu, Izrael, i svi dobrovoljci su dali pisani informisani pristanak pre učešća.

DIZAJN I DOPUNA STUDIJE

Studija je dizajnirana kao jednocentrična otvorena studija. Svi učesnici su pregledani radi procene kognitivnih performansi i procene bezbednosti prilikom početne posete i nakon 12 nedelja lečenja. Kognitivne performanse su procenjene primenom dve različite metode: kompjuterizovanog alata za procenu kognitivne funkcije i Rej testa auditivno-verbalnog učenja (Rey-AVLT). Bezbednosni pregled je obuhvatio: fizikalni pregled, merenje težine i vitalnih znakova (sistolni i dijastolni krvni pritisak i srčana frekvencija). Bezbednosni parametri krvi, kao što su lipidi u krvi, funkcija jetre, elektroliti u krvi, hematološki parametri krvi i/ili glukoza u krvi, procenjeni su kod devet učesnika. Dodatno dokumentovanje neželjenih događaja i kompjuterizovana procena kognitivnih performansi obavljeni su nakon 6 nedelja lečenja.

Učesnici su dobijali tri kapsule (Sharp* FS’*; Enzymotec LTD, Migdal HaEmeq, Izrael) dnevno uz obroke tokom 12 nedelja, odnosno ukupnu dozu od 300 mg FS dobijenog iz soje dnevno.

REZULTATI

Studijska populacija: Ukupno 30 ispitanika (8 muškaraca i 22 žene) ispunilo je kriterijume za uključivanje i uključeno je u studiju. Četiri ispitanika su odustala od učešća u studiji zbog neželjenih događaja; dvoje od njih je prijavilo gastrointestinalne smetnje, za koje se smatralo da su verovatno povezane sa studijskim lečenjem. Drugo dvoje je prijavilo pneumoniju i sumnju na srčanu aritmiju, a oba događaja su kategorisana kao ozbiljni neželjeni događaji koji nisu povezani sa studijskim materijalom. Još dvoje ispitanika je prijavilo neželjene događaje koji su kategorisani kao događaji koji verovatno nisu povezani sa lečenjem i oni su završili studiju. Ispitanici su inače bili dobrog zdravstvenog stanja tokom čitave studije i terapija se dobro podnosila. Ukupno 26 ispitanika (7 muškaraca i 19 žena) završilo je studiju i bilo je podobno za statističku analizu. Prosečna starost ispitanika koji su završili studiju bila je 74,6 ±1,7 godina, 46% je bilo u braku, a prosečan broj godina obrazovanja iznosio je 13,8 ± 0,01.

ZAKLJUČAK

Ova istraživačka studija pokazuje da se FS dobijen iz soje dobro podnosi, da je bezbedan za ljudsku upotrebu i da može imati pozitivna dejstva na kognitivnu funkciju kod zdravih starijih osoba sa problemima sa pamćenjem, uključujući parametre pamćenja, izvršnu funkciju i mentalnu fleksibilnost. Ovi rezultati podstiču dalju, proširenu, dvostruko slepu, placebom kontrolisanu studiju kako bi se utvrdile bezbednost i efikasnost terapije pomoću FS dobijenog iz soje.

Želite da sarađujemo?

Sigurni smo da imamo mnogo tema za razgovor. Uvek smo otvoreni za razgovor sa onima koji dele našu strast za zdravljem i dobrobiti ljudi, bilo da imaju formalno obrazovanje u oblasti prirodnih nauka i farmacije ili biznisa.

Ukoliko želite možete nas kontaktirali mailom ili putem kontakt podataka na našoj kontakt strani

Kontaktirajte nas

Učitavanje
Vaša poruka je poslata. Hvala