Swissnature

Kliničke studije

SWISS NATURE

Fosfatidilserin u prevenciji demencije i nastanku Alchajmerove bolesti

DEJSTVO FOSFATIDILSERINA NA CEREBRALNI METABOLIZAM GLUKOZE KOD ALCHAJMEROVE BOLESTI

U preliminarnoj studiji na 8 pacijenata sa verovatnom Alchajmerovom bolešću (AB), ispitivano je dejstvo fosfatidilserina (FS; 500 mg dnevno tokom 3 nedelje) na metabolizam glukoze u mozgu korišćenjem pozitronske emisione tomografije (PET) fluor-18-deoksiglukoze. Kod svih slučajeva, PET studije pre lečenja pokazale su metabolički obrazac tipičan za AB sa dominantnim smanjenjem parijetalno-okscipito-temporalnog i frontalnog asocijacijskog korteksa i manjim zahvatanjem primarnih kortikalnih područja i subkortikalnih struktura. Globalna stopa metabolizma se nakon lečenja povećala za 14,8%.

A nova ponovljena merenja pokazala su značajno povećanje (p < 0,01) metabolizma glukoze u definisanim kortikalnim i subkortikalnim strukturama, koje se kretalo do 20,3% u bazalnim ganglijama/talamusu i 19,3% u vizuelnom korteksu. Metabolizam je bio povećan i u područjima koja su bila najviše zahvaćena Alchajmerovom bolešću (13,5–16%). Nezavisno od ovih regionalnih razlika, uočena je inverzna korelacija između metaboličkih vrednosti i promena tokom perioda lečenja. Međutim, tokom 3 nedelje lečenja nije mogla da se uoči značajna promena MMS rezultata ili svakodnevnih aktivnosti. Ovo pokazano metaboličko dejstvo FS podstiče dugoročna klinička ispitivanja na većim populacijama pacijenata u kojima bi se ispitivalo dejstvo povećanja metabolizma glukoze na kognitivnu funkciju, neuropsihološke parametre i svakodnevni život…

Želite da sarađujemo?

Sigurni smo da imamo mnogo tema za razgovor. Uvek smo otvoreni za razgovor sa onima koji dele našu strast za zdravljem i dobrobiti ljudi, bilo da imaju formalno obrazovanje u oblasti prirodnih nauka i farmacije ili biznisa.

Ukoliko želite možete nas kontaktirali mailom ili putem kontakt podataka na našoj kontakt strani

Kontaktirajte nas

Učitavanje
Vaša poruka je poslata. Hvala