Swissnature

Kliničke studije

SWISS NATURE

EKSTRAKT PORTULACA OLERACEA UTIČE NA METABOLIZAM GLUKOZE

Uvod

Portulaca oleracea je biljka, bogata hranjivim sastojcima, koja se koristi širom sveta u kulinarstvu. Koristi se i u medicinske svrhe, u istočnjačkoj medicini kao pomoćno sredstvo protiv dijabetesa. Studije na životinjama potvrđuju da Portulaca oleracea ima antidijabetska svojstva. Frutarom je razvio koncentrovani ekstrakt Portusane kao pomoćno sredstvo u održavanju normalnog nivoa glukoze u krvi.

O ekstraktu

Portusana ™ (EFLA®308) je suvi ekstrakt proizveden od nadzemnog dela biljke Portulaca oleracea u rastvaraču 80% etanola.

Cilj

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati delovanje biljnog ekstrakta Portusane na metabolizam glukoze u tri različita in vitro testa.

Apsorcija glukoze iz creva na modelu Caco2 ćelijskih receptora

Cilj: Proceniti delovanje ekstrakta na apsorpciju glukoze u crevima. Metoda: Caco2 receptori su prethodno korišćeni za proučavanje uticaja polifenola na apsorpciju glukoze u crevima. Apsorocija glukoze u ćelijama creva je analizirana merenjem unosa D- [6-3H], a kao pozitivna kontrola korišćen je floridzin (500 uM), dok je negativna kontrola neobrađene ćelije. Svaki eksperiment je ponovljen četiri puta, upoređen sa t-testovima i Bonferonijevom korekcijom. Značajni nivo je p = 0,05. Rezultati: Ekstrakt Portusane je pokazao da ima uticaj na brzinu apsorpije glukoze. Dozno-zavisna inhibicija glukoze je pokazala da pri najvišoj koncentraciji ekstrakta, unosglukoze se značajno smanjuje u odnosu na negativnu kontrolu. Uticaj na apsorpciju glukoze iz creva može doprineti efektu snižavanje nivoa glukoze nakon unosa hrane.

Test unosa glukoze u diferenciranim 3T3-L1 adipocitima

Cilj: Proceniti delovanje ekstrakta na taloženje glukoze u metabolički aktivnim ćelijama, npr ćelije masnog tkiva. Metoda: Za eksperiment je korišćena 2-deoksi-D-[1-3H] glukoza. Diferencirani adipociti (3T3-L1) su stimulisani sa 0, 1, ili 100 nM insulinom tokom 30 minuta u prisutnosti različitih koncentracija ekstrakta ili samog rastvarača. Funkcionalnost sistema osigurana je primenom rastućih koncentracija insulina, kao i inhibitora transporta glukoze. Svaki eksperiment je ponovljen tri puta. Rezultati: Portusana stimuliše unos glukoze i potencira insulin-stimulišući unos glukoze u dozo-zavisnim diferenciranim 3T3-L1 adipocitima. Ovi rezultati pokazuju da ekstrakt može poboljšati taloženje glukoze u masne ćelije i ukazuju na to da može da pomogne kod insulinske rezistencije, jer adipocitne ćelije su zajedno sa mišićnim ćelijama, ključne u homeostazi glukoze.

Eksperiment sa PPARγ ćelijskim receptorima na modelu HEC-1B ćelije

Cilj: istražiti mogućnost Portusane da utiče na aktivnost PPARy ćelijskog receptora, koji ima važnu ulogu u skladištenju masnih kiselina i metabolizmu glukoze. Metoda: testovi u odnosu na ekspresiju gena plazmida u odgovarajućim receptorima HEC-1B. Agonističku aktivnost PPARγ receptora zavisi od transkripcije gena, antagonističkog delovanje je ispitivano inhibicijom troglitazonom (1 µm, pozitivnom kontrolom PPARγ). Negativna kontrola je sam rastvarač. Svaki eksperiment je ponovljen tri puta. Značaj rezultata upoređen je pomoću t-testa (p < 0,05). Rezultati: Portusana je pokazala i agonističko i antagonistička aktivnosti (nije prikazano) na PPARγ, pokazujući da je ekstrakt je u stanju da aktivira ovaj receptor.

Zaključak

Nalazi iz ovih in vitro testova pokazuju da Portusana može uticati na različite načine na patofiziologiju dijabetes melitusa. Ekstrakt stoga može biti korisna dopuna ili alternativna podrška u prevenciji i lečenju dijabetesa.

Želite da sarađujemo?

Sigurni smo da imamo mnogo tema za razgovor. Uvek smo otvoreni za razgovor sa onima koji dele našu strast za zdravljem i dobrobiti ljudi, bilo da imaju formalno obrazovanje u oblasti prirodnih nauka i farmacije ili biznisa.

Ukoliko želite možete nas kontaktirali mailom ili putem kontakt podataka na našoj kontakt strani

Kontaktirajte nas

Učitavanje
Vaša poruka je poslata. Hvala