Šta je dijabetes i koji su tipovi dijabetesa?

Dijabetes je odgovoran za 6,7 miliona smrti u 2021. godini – na svakih 5 sekundi jedna osoba umre od posledica komplikacija izazvanih dijabetesom.

Zato se dijabetes smatra jednim od najvećih globalnih zdravstvenih problema i ekonomskih izazova.

p

 

Gojaznost je prvi i najvažniji od faktora koji može da se kontroliše: posebno je opasna takozvana abdominalna gojaznost kada se masno tkivo nagomilava u predelu stomaka odnosno struka.

U osnovi dijabetesa 1 je autoimuni proces u kom se uništavaju beta ćelije koje luče insulin pa lečenje podrazumeva doživotnu nadoknadu insulina. Bolest se pojavljuje iznenada i sa veoma visokim vrednostima šečera, obično u pubertetu.

Broj osoba sa tipom 2 dijabetesa je mnogostruko veći u odnosu na osobe sa dijabetesom tipa 1 ((90-95%). To je hronična bolest i kao takva u najvećem broju slučajeva ne nastupa iznenada. U pitanju je kontinuum koji počinje faktorima rizika, nastavlja se periodom insulinske rezisencije i predijabetesa a završava razvojem same bolesti. To znači da, ukoliko se problemi sa održavanjem nivoa glukoze prepoznaju na vreme, pojava dijabetesa se može sprečiti ili makar odložiti.

Gojaznost je prvi i najvažniji od faktora koji može da se kontroliše: posebno je opasna takozvana abdominalna gojaznost kada se masno tkivo nagomilava u predelu stomaka odnosno struka. Ono stvara otpornost na dejstvo insulina, što za posledicu ima njegovo prekomerno lučenje jer organizam na taj način pokušava da „reši problem“. Ukolko ovo stanje forsiranog lučenja insulina potraje, doći će do smanjenja zaliha insulina i pojave dijabetesa.

Nažalost, postoje i faktori rizika koje nije moguće sprečiti ali će njihovo pravoremeno otkrivanje umnogome olakšati sam tok i održavanje bolesti „pod kontrolom“. Na prvom mestu su genetske predispozicije. Istraživanja i praksa pokazuju da mera nasleđivanja dijabetesa nije toliko velika koliko se misli i da razvoj bolesti kod osoba koje za to imaju genetske predispozicije zavisi i od njihovog stila života. Genetska predispozicija udružena sa prekomernom težinom sigurniji je put ka oboljenju dok osoba sa normalnom telesnom težinom koja se pri tom redovno bavi i nekom fizičkom aktivnošću značajno smanjuje rizik od oboljevanja čak i u starijoj dobi.

DIABETWELL kapsule su dijetetski suplement koji na prirodan način mogu da pomognu u održavanju normalanog nivoa šećera u krvi i mogu se koristiti kako u stanjima koja prethode oboljenju tako i kada se bolest razvije.

Osobe koje boluju od dijabetesa znaju koliko je redovna kontrola važna, stoga je redovno merenje šećera neophodno kako bi se sprečio nastanak komplikacija poput kardiovaskularnih bolesti, dijabetesne nefropatije, dijabetesne retinopatije i dijabetesnog stopala.
Dijabetesno stopalo je jedna od najdramatičnijih komplikacija dijabetesa koja može da se završi i amputacijom. Kako ne bi došlo do ove komplikacije, pored redovne higijene stopala svakodnevno koristite i DIABETWELL krem.

 

 

Preuzmite kontrolu

Preuzmite kontrolu

Smisao dobre glikemijske kontrole je prevencija komplikacija koje se javljaju kao posledica loše regulisanog nivoa šećera u krvi i poboljšanje kvaliteta života. Samokontrola je neizostavni deo terapije dijabetesa: pacijent sam kontroliše nivo šećera u krvi i time...

opširnije
admin_user
Author: admin_user