Preuzmite kontrolu

Smisao dobre glikemijske kontrole je prevencija komplikacija koje se javljaju kao posledica loše regulisanog nivoa šećera u krvi i poboljšanje kvaliteta života. Samokontrola je neizostavni deo terapije dijabetesa: pacijent sam kontroliše nivo šećera u krvi i time aktivno učestvuje u svom lečenju. Pored redovne dnevne kontrole pacijent u dogovoru sa lekarom kreira i svoj dnevni glikemijski profil. Pojam samokontrole u slučaju pacijenata sa dijabetesom podrazumeva ne samo brigu o nivou šećera u krivi i uzimanju terapije već brigu o svim drugim direktnim uticajima na njegovo trenutno stanje: izbor i vrsta obroka, vreme i količina obroka, vreme i vrsta fizičke aktivnosti. Pacijenti oboleli od dijabetesa bukvalno drže „konce“ svoje bolesti u rukama i gotovo trenutno sagledavaju posledice svojih bilo dobrih bilo i loših poteza.

Samokontrola nivoa glukoze je sastavni deo lečenja šećerne bolesti i u isto vreme najbolji uvid u to kako hrana, lekovi i fizička aktivnost na nju utiču. Dobro regulisana šećerna bolest znači da je vrednost šećera u krvi na prazan stomak do 7,0 mmol/l , a dva sata nakon obroka ispod 9 mmol/l. Pored kontrole nivoa šećera u krvi, od izuzetne važnosti je i kontrola telesne težine s obzirom na uticaj koju gojaznost ima na razvoj i tok bolesti ili predijabetesnog stanja. Istraživanja pokazuju da sniženje telesne mase za 5% kod gojaznih osoba sa dijabetesom tip 2 ovodi do bolje glikemijske kontrole, krvnog pritiska i lipodnog statusa

Na kraju, podsećamo na važnost samokontrole koja može da pomogne u prevenciji dijabetesa. Radi se o prepoznavanju simptoma koji u najranijoj fazi ukazuju na mogućnost razvoja bolesti ukoliko ne preduzmemo mere na njihovom ublažavanju ili eliminisanju kroz promenu ključnih životnih navika. Uslov za prepoznavanje tih suptilnih i naizgled bezazlenih simptoma je dobra i pravovremena informisanost. Neprekidni umor, otežan sluh, površinske rane i ogrebotine koje teško i dugo zarastaju, blaga apneja u snu, skriveno dobijanje na težini,

Šta je dijabetes i koji su tipovi dijabetesa?

Šta je dijabetes i koji su tipovi dijabetesa?

Dijabetes je odgovoran za 6,7 miliona smrti u 2021. godini - na svakih 5 sekundi jedna osoba umre od posledica komplikacija izazvanih dijabetesom. Zato se dijabetes smatra jednim od najvećih globalnih zdravstvenih problema i ekonomskih izazova.  Gojaznost je prvi...

opširnije
admin_user
Author: admin_user