Dejstvo fosfatidilserina na cerebralni metabolizam glukoze kod Alchajmerove bolesti

Sažetak

U preliminarnoj studiji na 8 pacijenata sa verovatnom Alchajmerovom bolešću (AB), ispitivano je dejstvo fosfatidilserina (FS; 500 mg dnevno tokom 3 nedelje) na metabolizam glukoze u mozgu korišćenjem pozitronske emisione tomografije (PET) fluor-18-deoksiglukoze. Kod svih slučajeva, PET studije pre lečenja pokazale su metabolički obrazac tipičan za AB sa dominantnim smanjenjem parijetalno-okscipito-temporalnog i frontalnog asocijacijskog korteksa i manjim zahvatanjem primarnih kortikalnih područja i subkortikalnih struktura. Globalna stopa metabolizma se nakon lečenja povećala za 14,8%. ANOVA ponovljena merenja pokazala su značajno povećanje (p < 0,01) metabolizma glukoze u definisanim kortikalnim i subkortikalnim strukturama, koje se kretalo do 20,3% u bazalnim ganglijama/talamusu i 19,3% u vizuelnom korteksu. Metabolizam je bio povećan i u područjima koja su bila najviše zahvaćena Alchajmerovom bolešću (13,5–16%). Nezavisno od ovih regionalnih razlika, uočena je inverzna korelacija između metaboličkih vrednosti i promena tokom perioda lečenja. Međutim, tokom 3 nedelje lečenja nije mogla da se uoči značajna promena MMS rezultata ili svakodnevnih aktivnosti. Ovo pokazano metaboličko dejstvo FS podstiče dugoročna klinička ispitivanja na većim populacijama pacijenata u kojima bi se ispitivalo dejstvo povećanja metabolizma glukoze na kognitivnu funkciju, neuropsihološke parametre i svakodnevni život…

Povezani proizvodi

admin_user
Author: admin_user